ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : -

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- รับแผนงานหลักโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD โดยร่วมพิจารณา BP ถึงความสามารถดำเนินการได้ ติดตามการดำเนินงานกับ PM ให้งานเป็นไปตามแผน
- ติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการที่รับผิดชอบ
- พิจารณาแผนงานหลัก (Master Schedule) ให้สอดคล้องกับ Big Picture
- ตรวจสอบ Budget (BG) โครงการที่ PM วางไว้ให้สอดคล้องกับ Cost Plan
- ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด โครงการก่อนนำเสนอ SCD พิจารณารายละเอียด และทำเสนอ OPM อนุมัติ

คุณสมบัติ

- อายุ 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)