ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 1

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• รับแผนงานหลังโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD และ VP ติดตามงานให้เป็นไปตามแผน และ Update แผนงาน
• จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ให้สอดคล้องกับ Big Picture และกำหนดจุดตรวจโครงการ (Mile Stone)
• จัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Vender Status) ให้สอดคล้องแผนงานหลัก (Master Schedule) วางงบประมาณโครงการ (BG) บริหารสัญญางานก่อสร้างจัดทำ ติดตาม Vender ต่าง ๆ ในโครงการ
• ประชุม Project Meeting/BUD Meeting
• ตรวจสอบ Payment ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ Material Approve
• Update Cost Plan ข้อมูลการขาย การนัดหมายตรวจห้อง ประสานงานฝ่ายโอน CS เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว. ระดับภาคีขึ้นไป)
• มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างคอนโด (High Rise) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ตั้งแต่งาน Pre-Construction จนส่งมอบห้องลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)