ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 1

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ดูแลและบริหารงานด้านสื่อสารการตลาดสื่อ ดูแลและบริหารงานด้านการตลาดประจำเดือนของศูนย์การค้า
• ดูแลงานด้าน Promotion ของฝ่ายการตลาดสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ
• สำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการตลาด

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสาบการณ์การบริหารงานการตลาดศูนย์การค้า Community Mall อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
*มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)