ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : SENA Fest

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : N/a

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ดูแลและบริหารงานด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด ของศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ (เจริญนคร)
• ดูแลงานด้าน Promotion ของฝ่ายการตลาด
• สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอการดำเนินงาน
• สำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการตลาด

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสาบการณ์ตรงด้านการบริหารงานการตลาดศูนย์การค้า, Community Mall อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• สามารถเดินทางไปสำรวจสินค้าตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้, ชอบเจรจา, ขยัน, อดทน
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน สู้งาน
• มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสาร้างสรรค์ มัทักษะการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)