ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : After Sales Service

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : -

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• วางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่าย ด้านการปฏิบัติการซ่อม การจัดหาผู้รับเหมา งบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
• ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานซ่อมโครงการต่างๆ
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภายหลังจากการซ่อมก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
• ดำเนินงานซ่อมบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
• ควบคุมการรับมอบงานซ่อมจากผู้รับเหมาก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
• ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านบริหารหลังการขาย และงานแจ้งซ่อมบ้านและคอนโด
• มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน และผลักดันการแจ้งซ่อมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
• มีภาวะผู้นำสูง มีความสามารถในการจัดการควบคุม และติดตามการทำงาน
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)