ผู้อำนวยการ

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Construction

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 38 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• วิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงต้นทุนโครงการ(Cost Plan)
• พิจารณาการสรรหา คัดเลือกผู้รับเหมาหลัก ๆ ของโครงการร่วมกับส่วนงานพัฒนาโครงการ
• พิจารณางบประมาณและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโครงการ
• ประชุมติดตามงานในการประชุม SBU Meeting และ SBU Project Meeting ทุกเดือน
• ประชุมโครงการ (Project Meeting) ของผู้บริหารงานก่อสร้าง (CM)
• ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ของแต่ละโครงการ
• บริหารงานก่อสร้างทั้งระบบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
• มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
• มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการดีเยี่ยม
• มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ OWNER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)