ผู้จัดการโครงการอาวุโส

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Construction

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : -

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ควบคุมบริหารงานโครงการก่อสร้างคอนโดให้ได้มาตรฐาน และทันตามเวลาที่กำหนด
• ติดตามและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง, รายงานสรุปการก่อสร้างประจำเดือน และประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้าง
• วางแผนการควบคุมการก่อสร้าง, บริหารงบประมาณ และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.)
• มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างคอนโด Low Rise/High Rise อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• เคยผ่านงานตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบห้องลูกค้า
• มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
• หากเคยผ่านงานบริษัทฯ ผู้รับเหมามาพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)