ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 40 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : -

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• บริหารงานการตลาดและการขายบ้านและคอนโด
• สามารถวางแผนงานการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
• สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้

คุณสมบัติ

• อายุ  38 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านบริหารงานการตลาดและการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 8 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)