ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Product Development

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 30 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนงาน การดำเนินการโครงการใหม่ ทั้งในด้านการนำเสนอรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงพัฒนาโครงการนำเสนอกลยุทธ์
• พัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต
• ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาองค์ และการผลักดันธุรกิจ
• ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน และควบคุมการดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของงานอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม (มีใบประกอบวิชาชีพ)
• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการ หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 5 ปี ขึ้นไป

*มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)