เจ้าหน้าที่การตลาดนวัตกรรม

วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สื่อสารองค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 2 ตำแหน่ง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ทำงานด้านงานพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัท 

• ศึกษาข้อมูล ทำรายงาน การทำงานของแอปพลิเคชัน

• ศึกษานวัตกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย-หญิง อายุ 24-30 ปีขึ้นไป 

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง 

• มีความชื่นชอบในเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 

• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ 

• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี 


* มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ *

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)