เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2562

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : ธุรการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/A

อายุ : 25-40 ปี

เปิดรับ : 2

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

•  ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรอง  
 • ประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS และ RMS
 •  เดินส่งเอกสารและนำเอกสารที่จะขออนุมัติ ลงในระบบ Work Flow
 •  จัดเก็บเอกสารที่สำคัญลงในระบบ E-Doc
 •  จองห้องประชุม
 •  ติดต่อประสานงานและติดตามเอกสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์การทำงานธุรการ
•  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel / Power point
•  สามารถทำงานที่แบบ Multiple - task ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ละเอียด รอบครอบ 
•  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
•  หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)