ช่างประจำอาคาร

วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 2562

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : อาคารและสถานที่

สถานที่ปฏิบัติงาน : เสนา เฟสท์ (เจริญนคร)

เงินเดือน : N/A

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 2 อัตรา

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ดูแล ตรวจสอบสอบระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า 
• ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในศูนย์การค้า                     
• ดูแลการทำงานของ Supplier ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้           
• จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบต่าง ๆ                                               
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
• มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานอาคาร / ศูนย์การค้า
• หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารอาคารในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)