ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Account/Financial

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 40 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1 ตำแหน่ง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบเอกสารการเบิก และการบันทึกบัญชี ของบริษัทและบริษัทในเครือ
• ตรวจสอบการปิดทุกระบบของ RMS ได้แก่ AP,CA,CM,IR,FN,RT
• ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.2 ,ภงด.3 ,ภงด.54)
• ตรวจสอบการบันทึกรับ (ใบสำคัญรับระบบ FN ) ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการบัญชี
• ติดต่อ ชี้แจงหรือให้ข้อมูล เจรจา ตกลง ประสานงานและดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานสรรพากร ฯลฯ
• ตรวจสอบการปิดงบการเงินรายเดือน,รายไตรมาส

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิชาบัญชี
• มีประสบการณ์บัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการปิดงบการเงิน

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)