ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 1

วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 38 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• บริหารงานการตลาด/ขายบ้านและคอนโด
• สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
• สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้
• สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านบริหารงานการตลาด/ขายในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 10 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมการตลาด สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ
• สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความสามารถในการบริหารยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• มีความทุ่มเท และลงรายละเอียดงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)