ข้อมูลการเดินทาง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รถไฟฟ้า MRT

สถานีรัชดาภิเษก ประตูทางออก 3, 4

รถประจำทาง

136, 137, 514, 73ก, 185, 172, 206

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

02-541-4642 (20 สาย) 1175

อีเมล

hr@sena.co.th