ผู้จัดการ ฝ่ายขายธุรกิจ 4A

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Sale

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 30 - 40

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• บริหารงานขายโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• วางแผนงานขายและบริหารทีมขาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานขายบ้านและคอนโด 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะในงานบริหารงานขาย มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพะหน้าได้
• มีความสามารถในการบริหารยอดขาย และปิดการขายได้อย่างดีเยี่ยม
• บุคลิกภาพดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)