ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง (Condo)

วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Construction

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

อายุ : 40 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : -

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• รับแผนงานหลักโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD โดยร่วมพิจารณา BP ถึงความสามารถดำเนินการได้ ติดตามการดำเนินงานกับ PM ให้งานเป็นไปตามแผน
• ติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการที่รับผิดชอบ 
• พิจารณาแผนงานหลัก (Master Schedule) ให้สอดคล้องกับ Big Picture
• ตรวจสอบ Budget (BG) โครงการที่ PM วางไว้ให้สอดคล้องกับ Cost Plan
• ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด โครงการก่อนนำเสนอ SCD พิจารณารายละเอียด และทำเสนอ OPM อนุมัติ

คุณสมบัติ

• อายุ 40 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)