เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สื่อสารองค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : -

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• มีความรู้ใน Google Analytic  วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์
• มีความรู้ด้าน Google AdWords, Facebook Ads และ Set Campaign 
• สามารถปักหมุดใน Google Map ได้
• ปรับ Onpage ให้ติด SEO แบบ Organic 
• กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์แคมเปญ วางแผนการตลาดออนไลน์และให้คำปรึกษาการตลาด
• จัดทำ Report เปรียบเทียบ ภาพรวมของการตลาด ยอดขาย คู่แข่งด้านออนไลน์
• วางแผนการตลาด การทำ marketing Online บน Internet เพื่อให้โครงการบ้าน คอนโดและบริษัทเป็นที่รู้จัก
• รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในด้าน Digital MKT 2 ปีขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)