ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Account/Financial

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 30 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• ติดต่อประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ที่ดีที่สุด
• ทำ Presentation เพื่อเสนอข้อมูลโครงการให้กับธนาคาร
• วางแผนการโอนกรรมสิทธิ์ และติดตามการโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์/การเงิน
• มีประสบการณ์สินเชื่อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์เคยขอวงเงินกู้ Pre Finance กับธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการทำ Presentation เพื่อเสนอข้อมูลโครงการให้ธนาคารพิจารณา

*มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)