วิศวกรไฟฟ้า (โซลาร์)

วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2563

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : ธุรกิจพลังงาน Eight Solar

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/A

อายุ : 30 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 4

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสัญญาต่าง ๆ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามสัญญา
- จัดทำรายงานความคืบหน้าการติดตั้ง และรายงานผลการผลิตไฟฟ้า
- ควบคุมการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- ควบคุมการบำรุงรักษาระบบ

คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมพลังงาน
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือด้านการควบคุมการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- มีประสบการณ์การบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบ และการควบคุมต้นทุนการผลิตพลังงานอย่างน้อย 2-7 ปี
- มีทักษะและความสามารถในการประสานงาน การสื่อสาร การพุด อ่าน เขียน ไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการบริหารงานสัญญาต่าง ๆ 
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)