ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Condo)

วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 35 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- บริหารงานการตลาด/ขายคอนโด (Premium)

- สามารถวางแผนการตลาด/ขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้

- บริหารจัดการการทำงานของ Agency และ Sale Team ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารและร่วมวางแผนการการตลาด Online Marketing ร่วมกับ Brand Com

- เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

- อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีความสามารถในการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี

- มีความ Active แบะ Creative ในการสร้างสรรค์แนวคิดการตลาดใหม่

- มีภาวะผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)