ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส

วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 35 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด

- บริหารจัดการกิจกรรมการตลาด และสำรวจคู่แข่งทางการตลาด

- วางแผนการตลาดทั้ง Offline และ Online

- จัดทำรายงาน และเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ 

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีแนวทางในการบริหารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

- มีความเป็นผู้นำ สามารถนำความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)