ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : 35 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด
• ประสานงานด้านการตลาด ตรวจสอบป้าย, สำรวจคู่แข่ง
• วางแผนงานการออกบู๊ท, จัดบู๊ท, จัดงาน Event ต่าง ๆ, ทำกิจกรรม Road Show
• บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ
• ดูแลประสานงานกับ Supplier ดูแลสื่อสิ่งพิมพ์
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีแนวทางในการบริหารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
• มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการตลาด
• มีความเป็นผู้นำ สามารถนำความรู้ ความสามารถมาปรับใช้กับองค์กรได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)