สวัสดิการ


บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

40 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ที่มีความสามารถมาร่วมทำงานกับเรา

สวัสดิการบริษัทฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบนัส

ปรับเงินประจำปี

ยูนิฟอร์ม

ส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัท

ตรวจสุขภาพประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

"ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความภูมิใจ เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ที่มีความสามารถมาร่วมทำงานกับเรา

"ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ความไว้วางใจจากลูกค้า คือความภูมิใจของเรา
เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการเป็นเจ้าของ
และสร้างความอุ่นใจในการดูแลหลังการขาย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบแทนคืนสู่สังคม

"ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ถ้าผู้หญิงอยู่สบาย ผู้ชายก็แฮปปี้
ที่มาของแนวคิด MADE FROM HER ความภาคภูมิใจครั้งใหม่ที่เสนาได้ใช้พัฒนาที่อยู่อาศัย
จากการเข้าถึงหัวคิดและหัวใจของผู้หญิง ที่ทุกรายละเอียดการใช้ชีวิตมีความสำคัญยิ่งด้วยความตั้งใจ
ของหญิงแกร่งแห่งเสนาอย่าง ดร.ยุ้ย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ริเริ่มขบวนการที่ใช้แนวคิดจากผู้หญิง