ข้อมูลการเดินทาง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รถไฟฟ้า MRT

สถานีรัชดาภิเษก ประตูทางออก 3, 4

รถประจำทาง

136, 137, 514, 73ก, 185, 172, 206

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

0-2541-4642 ต่อ 10215 / 10217

โทรสาร

0-2938-9875

อีเมล

hr@sena.co.th

เว็บไซต์

https://www.sena.co.th