ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 1

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- วางแผนงานและบริหารงานขาย จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการขาย
- วิเคราะห์การขาย ติดตามตรวจสอบรายงานประจำวัน สรุปผลจำนวนลูกค้า
- จัดทำ Report และเข้าประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- Coach ทีมขาย เพื่อให้เข้าใจวิธีการขาย และกลยุทธ์การขาย และรับฟังปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
- ติดตามให้คำชี้แนะกับทีมขาย เพื่อหากลยุทธ์ในการปิดการขาย
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าโทรสอบถาม และลูกค้าที่แวะชมโครงการ นำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ และบริการการขาย
- วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจโครงการ เพื่อปิดการขาย หรือนำเสนอการขาย
- เซอร์เวย์คู่แข่ง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจโครงการ เพื่อปิดการขาย หรือนำเสนอการขายในอนาคต

คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มา 5 ปีขึ้นไป
- เคยมีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายมาอย่างน้อย 2 ปี
- วางแผนงานขายให้สอดคล้องกับแผนการตลาด ตลอดจนควบคุมติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายและยอดโอนได้ตามเป้าหมาย
- มีรถยนต์ส่วนตัว
*มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)