ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 2

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรอง
• ประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS และ RMS
• เดินส่งเอกสารและนำเอกสารที่จะขออนุมัติ ลงในระบบ Work Flow
• จัดเก็บเอกสารที่สำคัญลงในระบบ E-Doc
• จองห้องประชุม
• ติดต่อประสานงานและติดตามเอกสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์การทำงานธุรการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel / Power point
• สามารถทำงานที่แบบ Multiple - task ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ละเอียด รอบครอบ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)