ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 4

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารสัญญาต่าง ๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามสัญญา
- จัดทำรายงานความคืบหน้าการติดตั้ง และรายงานผลการผลิตไฟฟ้า
- ควบคุมการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- ควบคุมการบำรุงรักษาระบบ ควบคุมการบำรุงรักษาระบบ

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมพลังงาน
- มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือด้านการควบคุมการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- มีประสบการณ์การบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบ และการควบคุมต้นทุนการผลิตพลังงานอย่างน้อย 2-7 ปี
- มีทักษะและความสามารถในการประสานงาน การสื่อสาร การพุด อ่าน เขียน ไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการบริหารงานสัญญาต่าง ๆ
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)