ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : โครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : หลายอัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- จัดแผนงานย่อย และควบคุมดูแลงานภายในโครงการ
- สอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
- บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ควบคุมการปฏิบัติงานของช่าง
- อ่านแบบ/ถอดแบบและคำนวณวัสดุที่ใช้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
- มีประสบการณ์งานก่อสร้างคอนโด 8 ชั้นขึ้นไป
- ผ่านงานก่อสร้าง ตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบห้องลูกค้า
- ควบคุม/ตรวจสอบ Payment และการทำงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)