ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : โครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : หลายอัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเร่งรัดงาน

- จัดทำ Cash Flow / จัดทำ CVC และ Forecast Report

- ตรวจสอบแบบและวิธีการก่อสร้างเพื่อทบทวนงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   - ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านและอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี

   - มีประสบการณ์งานก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - สามารถควบคุมและบริการงานในโครงการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

   - มีภาวะผู้นำ และต้องสามาถเดินทางไปทำงานในไซด์งานต่าง ๆ ได้

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)