ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : 2 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายงานค่าก่อสร้างกับความคืบหน้าของงานก่อสร้าง

- จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริงกับประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้

- จัดทำรายงานสรุปต้นทุนขายทุกเดือนแก่ผู้บังคับบัญชา

- จัดทำรายงานเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อต้นทุนขายเป็นประจำเดือน

- ติดตามและประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเกี่ยวกับข้อมูล BOQ

- ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายนิติกรรม เกี่ยวกับเอกสารประกอบในการจัดทำงบประมาณการก่อสร้าง

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ อดทนมีทักษะการใช้โปรแกรม MS. Office หรือใช้โปรแกม RMS หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)