ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : 2 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และสัญญาจ้างออกแบบ บริหารสัญญาก่อสร้าง

- รับผิดชอบงาน Costing/Cost Control/Cost Estimate

- ควบคุมดู แลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณโครงการต่าง ๆ

- ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติมและนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

- จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร และรายงานเข้าร่วมการประชุมกับทางกลุ่มบริษัทฯ

- จัดทำ Presentation สำหรับการประชุม และการแปลเอกสารต่าง ๆ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับภาคีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการจัดทำ BOQ และควบคุมงบประมาณโครงการขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- ใช้ Ms. Office (Word, Excel, PowerPoint, Project) ได้ในระดับดี

- มีความรับผิดชอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)