ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : โครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : หลายอัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- รับแผนงานหลังโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD และ VP ติดตามงานให้เป็นไปตามแผน และ Update แผนงาน

- จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ให้สอดคล้องกับ Big Picture และกำหนดจุดตรวจโครงการ (Mile Stone)

- จัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (Vender Status) ให้สอดคล้องแผนงานหลัก (Master Schedule) วางงบประมาณโครงการ (BG) บริหารสัญญางานก่อสร้างจัดทำ ติดตาม Vender ต่าง ๆ ในโครงการ

- ประชุม Project Meeting/BUD Meeting

- ตรวจสอบ Payment ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ Material Approve

- Update Cost Plan ข้อมูลการขาย การนัดหมายตรวจห้อง ประสานงานฝ่ายโอน CS เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

- อายุ 35 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว. ระดับภาคีขึ้นไป)

- วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและดูแลสภาพแวดล้อมโครงการ

- ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)