ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 1

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- บริหารงานการตลาด/ขายคอนโด (Premium)
- สามารถวางแผนการตลาด/ขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้
- บริหารจัดการการทำงานของ Agency และ Sale Team ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารและร่วมวางแผนการการตลาด Online Marketing ร่วมกับ Brand Com
- เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี
- มีความ Active แบะ Creative ในการสร้างสรรค์แนวคิดการตลาดใหม่
- มีภาวะผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)