ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : โครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : หลายอัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานสำรวจก่อสร้าง โดยประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจในโครงการ

- รับแผนงานสำรวจ และดำเนินงานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน

- วางแผน ปฏิบัติงาน และควบคุมงานสำรวจโครงการให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ตี Line ให้ระดับตามแบบที่กำหนดไว้

- ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อกำหนดระดับและตำแหน่งในการก่อสร้าง

- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- จบ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจหรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ช่างสำรวจอย่างน้อย 1 ปี 

- สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้าง

-ใช้กล้องระดับ และกล้องวัดมุม และให้ค่าพิกัด N/E ได้

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)