ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : โครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการ
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : 4

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- บริหารโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง
- ควบคุมงานจัดผู้รับเหมารายย่อย วางแผนวัสดุในการก่อสร้าง จัดซื้อ/จัดจ้างให้ทันกับการก่อสร้าง
- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
- บริหารงานก่อสร้างตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบห้องให้กับลูกค้า โดยยึดเป้าหมา Zero Defect
- รายงานการปฎิบัติงาน Weekly Report, Monthly Report
- ประชุม Site และเข้าประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.)
- มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างคอนโด Lows Rise อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- เคยผ่านงานตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบห้องลูกค้า
- มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ Main Construction มีผู้รับเหมารายย่อย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)