ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- วางแผนการทำงานของเว็บไซต์

- ออกแบบการใช้งานเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูล

- พัฒนาเทคนิค หรือ รูปแบบของเว็บ รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ

- ตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์

- ดูแล ประสานงานส่วนของงานระบบเว็บไซต์ เช่น Domain name,database,analytics etc.

- รายงานการทำงานของเว็บไซต์ หรือ ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก บริษัท

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 25- 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเขียนโปรแกรม PHP / Wordpress

- มีความรู้ Website HTML,KHTML,JavaScript,XML,CSS

- สามารถติดตั้งและแก้ไข Impliment Wordpress

- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ อย่างน้อย 2 ปี

- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้

- หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)