ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ทำงานด้านงานพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัท

- ประสานงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ทั้งส่วนหน้างาน และการดูแลข้อมูลในระบบ

- ประสานงาน และค้นหา Service ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ผ่านทางแอปพลิเคชัน

- ศึกษาข้อมูล ทำรายงาน การทำงานของแอปพลิเคชัน

- ศึกษาข้อมูลด้าน Digital Marketing และ Technology ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน

- ค้นคว้า ศึกษาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- สรุปรายงานและวิเคราะห์ผลจากการทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

- คิดและสร้าง Campaign และกิจกรรมต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ นำข้อมูลมานำเสนอ และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- มีความชื่นชอบและเข้าใจในเทคโนโลยี ศึกษาช่องทางใหม่ๆ

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี

- มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

- มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน

- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)