ค้นหางานที่ตรงใจคุณ


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ความภูมิใจ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงานด่วน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Condo)

บริหารการตลาดและขายคอนโด (Premium)

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส

บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

วิศวกรไฟฟ้า (โซลาร์)

งานออกแบบระบบโซลาร์, งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบโซลาร์

ธุรกิจพลังงาน Eight Solar สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

สายงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Condo)

บริหารงานขาย (Condo) และบริหารทีมขาย

Sale สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการหลังการขาย

วางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่าย ด้านการปฏิบัติการซ่อม การจัดหาผู้รับเหมา งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานซ่อมโครงการต่างๆ

After Sales Service สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

Project Manager (High Rise)

รับแผนงานหลังโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD และ VP ติดตามงานให้เป็นไปตามแผน และ Update แผนงาน จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ให้สอดคล้องกับ Big Picture และกำหนดจุดตรวจโครงการ (Mile Stone)

Product Development สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริหารงานและวางแผนงานด้านการตลาดและการขายให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ศึกษา/สำรวจสถานการณ์ด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และการขาย เพื่อทำ Promotion การตลาด

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Retail & Leasing)

ดูแลและบริหารงานด้านสื่อสารการตลาดสื่อ ดูแลและบริหารงานด้านการตลาดประจำเดือนของศูนย์การค้า ดูแลงานด้าน Promotion ของฝ่ายการตลาดสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายขาย (แนวราบ โซนปทุมธานี และศาลายา)

บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพลังงาน (โซลาร์)

บริหารจัดการธุรกิจโซลาร์ และหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ Design และควบคุมการดำเนินงาน และบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน การบริหารงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบ้าน/คอนโด

นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ติดต่อประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ที่ดีที่สุด

Account/Financial สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ช่างประจำอาคาร

- ดูแล ตรวจสอบสอบระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า

อาคารและสถานที่ เสนา เฟสท์ (เจริญนคร) งานประจำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง(แนวราบ)

บริหารโครงการแนวราบ ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยว ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Construction สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Condo)

บริหารการตลาดและขายคอนโด (Premium)

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส

บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง (Condo)

รับแผนงานหลักโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD โดยร่วมพิจารณา BP ถึงความสามารถดำเนินการได้ ติดตามการดำเนินงานกับ PM ให้งานเป็นไปตามแผน

Construction สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด

บริหารงานการตลาดและการขายบ้านและคอนโด,สามารถวางแผนงานการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้,สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

มีความรู้ใน Google Analytic วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์,มีความรู้ด้าน Google AdWords, Facebook Ads และ Set Campaign,กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์แคมเปญ วางแผนการตลาดออนไลน์และให้คำปรึ

สื่อสารองค์กร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

เจ้าหน้าที่การตลาด

การตลาดบ้าน และคอนโด

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานเอกสารของแผนกธุรการ

ธุรการ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

วิศวกรไฟฟ้า (โซลาร์)

งานออกแบบระบบโซลาร์, งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบโซลาร์

ธุรกิจพลังงาน Eight Solar สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ