ค้นหางานที่ตรงใจคุณ


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ความภูมิใจ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สายงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

บริหารงานการตลาดและงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง (แนวราบ)

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

บริหารโครงการแนวราบ ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยว ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย (คอนโด)

โครงการ โครงการ งานประจำ

บริหารงานขาย (Condo) และบริหารทีมขาย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

บริหารงานและวางแผนงานด้านการตลาดและการขายให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ศึกษา/สำรวจสถานการณ์ด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และการขาย เพื่อทำ Promotion การตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขาย (แนวราบ)

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

วางแผนงานและบริการการขาย จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการขาย วิเคราะห์การขาย ติดตามตรวจสอบรายงานประจำวัน สรุปผลจำนวนลูกค้า จัดทำ Report และเข้าประชุมกับฝ่ายต่างๆ

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบ้าน/คอนโด

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ติดต่อประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ที่ดีที่สุด

ผู้จัดการโครงการ (แนวราบ)

โครงการ โครงการ งานประจำ

รับแผนงานหลังโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD และ VP ติดตามงานให้เป็นไปตามแผน และ Update แผนงาน

ผู้จัดการโครงการ (Condo Lows Rise)

โครงการ โครงการ งานประจำ

ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง Pre Construction ตลอดจนส่องมอบห้องลูกค้า (ประจำโครงการสะพานใหม่, ลาดกระบัง, นวนคร)

Digital & Innovation

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

ทำงานด้านงานพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัท

วิศวกรไฟฟ้า (โซลาร์)

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

งานออกแบบระบบโซลาร์, งานติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบโซลาร์

วิศวกรงานระบบ

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

วางแผนและจัดทำประมาณการงานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์

วิศวกรสนาม

โครงการ โครงการ งานประจำ

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปฎิบัติงานตามสถานที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรโครงการ

โครงการ โครงการ งานประจำ

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถปฎิบัติงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรสำนักงาน

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และสัญญาจ้างออกแบบ บริหารสัญญาก่อสร้าง

สถาปนิก

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

ออกแบบอาคารคอนโด, หมู่บ้านจัดสรร และอาคารทั่วไป

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

มีความรู้ใน Google Analytic วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์,มีความรู้ด้าน Google AdWords, Facebook Ads และ Set Campaign,กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์แคมเปญ วางแผนการตลาดออนไลน์และให้คำปรึ

เจ้าหน้าที่การตลาด

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

การตลาดบ้าน และคอนโด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานเอกสารของแผนกธุรการ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริงกับประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ขายและสินเชื่อ โซนตะวันออก

โครงการ โครงการ งานประจำ

พาลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อและปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่บัญชีปิดงบ

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

ปิดงบการเงินกลุ่มบริษัทย่อย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และสัญญาจ้างออกแบบ บริหารสัญญาก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ขายและสินเชื่อ โซน นนทบุรี ปทุมธานี

โครงการ โครงการ งานประจำ

พาลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อและปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ขายและสินเชื่อ โซน สมุทรปราการ

โครงการ โครงการ งานประจำ

พาลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อและปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ช่างสำรวจ

โครงการ โครงการ งานประจำ

ทำ survey ผังโครงการและ line ได้ทั้งหมด และควบคุมการวาง line เข็ม และหมุดตอกเข็ม ให้ถูกต้องตามตามแบบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการ

โครงการ โครงการ งานประจำ

ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (สาทร-กัลปพฤกษ์)

โครงการ โครงการ งานประจำ

ธุรการงานก่อสร้าง คีย์ PR/เอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ ภายในโครงการ

เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์

สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ งานประจำ

วางแผนการทำงานของเว็บไซต์